Skip to main content

NursingNetUK.com

Please wait, loading
Hywel Dda University Health Board logo
Address
Corporate Offices, Ystwyth Building
Hafan Derwen, St Davids Park
Jobswell Road
Carmarthen
Carmarthenshire
SA31 3BB

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda yn darparu gwasanaethau gofal iechyd i boblogaeth o tua 372,320 ar draws Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro. Mae'n darparu gwasanaethau Acìwt, Sylfaenol, Cymunedol, Iechyd Meddwl ac Anableddau Dysgu trwy Ysbytai Cyffredinol a Chymunedol, Canolfannau Iechyd, Meddygfeydd Teulu, Deintyddion, Fferyllfeydd, Optometryddion a safleoedd eraill.

Hywel Dda University Health Board provides healthcare services to a total population of around 372,320 throughout Carmarthenshire, Ceredigion and Pembrokeshire. It provides Acute, Primary, Community, Mental Health and Learning Disabilities services via General and Community Hospitals, Health Centres, GP's, Dentists, Pharmacists and Optometrists and other sites.

 

List jobs with Hywel Dda University Health Board in Nursing and midwifery, Allied health professions, Health science services, Administrative services or all sectors