Neidio i'r prif gynnwys
Arhoswch, yn llwytho

Teitl cyflogwr

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda logo
Cyfeiriad
Corporate Offices, Ystwyth Building
Hafan Derwen, St Davids Park
Jobswell Road
Carmarthen
Carmarthenshire
SA31 3BB

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda yn darparu gwasanaethau gofal iechyd i boblogaeth o tua 372,320 ar draws Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro. Mae'n darparu gwasanaethau Acìwt, Sylfaenol, Cymunedol, Iechyd Meddwl ac Anableddau Dysgu trwy Ysbytai Cyffredinol a Chymunedol, Canolfannau Iechyd, Meddygfeydd Teulu, Deintyddion, Fferyllfeydd, Optometryddion a safleoedd eraill.

Rhestr swyddi gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda yn Nyrsio a bydwreigiaeth, Proffesiynau perthynol i iechyd neu bob sector