Neidio i'r prif gynnwys
Arhoswch, yn llwytho

Teitl cyflogwr

Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan logo
Cyfeiriad
Llanfrechfa Grange Hospital
Llanfrechfa
Cwmbran
Monmouthshire
NP44 8YN
Rhif ffôn
02920 905353

Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan yw enw gweithredol Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Aneurin Bevan. Sefydlwyd y Bwrdd Iechyd ar 1 Hydref 2009 ac mae’n cynnwys ardaloedd Blaenau Gwent, Caerffili, Sir Fynwy, Casnewydd, Torfaen a De Powys.

Mae’r Bwrdd Iechyd yn cyflogi dros 13,000 o staff ac mae dwy ran o dair ohonynt yn ymwneud â gofal uniongyrchol i gleifion.  Mae mwy na 250 o ymgynghorwyr a meddygon teulu, 6,000 o nyrsys, bydwragedd, gweithwyr proffesiynol a gweithwyr cymunedol perthynol mewn cyfanswm o dros 1000 o ysbytai.

Mae’r Cadeirydd, cyfarwyddwyr anweithredol, y Prif Weithredwr a chyfarwyddwyr eraill yn arwain y Bwrdd Iechyd.  Mae’r Uwch Dîm Rheoli yn cefnogi’r Bwrdd.

Cymerwyd o http://www.wales.nhs.uk/sitesplus/866/hafan”

Rhestr swyddi gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan yn Nyrsio a bydwreigiaeth, Proffesiynau perthynol i iechyd, Gwasanaethau gweinyddol neu bob sector