Neidio i'r prif gynnwys
Arhoswch, yn llwytho

Teitl cyflogwr

Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg logo

Ar 1 Ebrill 2019, newidiodd Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf ei enw. Bellach, Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg yw ei enw wedi iddo gymryd cyfrifoldeb am ddarparu gwasanaethau gofal iechyd i bobl yn ardal Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr. Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg yn awr yn darparu gwasanaethau sylfaenol, cymunedol, a gwasanaethau ysbyty ac iechyd meddwl i'r 450,000 o bobl sy'n byw ym Mwrdeistrefi Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, Merthyr Tudful a Rhondda Cynon Taf.

A ninnau mewn lleoliad delfrydol rhwng Caerdydd - prifddinas Cymru - i'r de, tref arfordirol Porthcawl i'r gorllewin, a golygfeydd syfrdanol Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog i'r gogledd, rydym yn gweithredu o fewn cymuned fywiog, gyda hanes a threftadaeth gyfoethog.

Bydd gwasanaethau’n parhau i gael eu darparu ar draws rhwydwaith o Glinigau Cymunedol, Canolfannau Iechyd ac Ysbytai Cymunedol, gyda chymorth tri Ysbyty Cyffredinol Dosbarth sef Ysbyty Tywysoges Cymru ym Mhen-y-bont ar Ogwr, Ysbyty’r Tywysog Siarl ym Merthyr Tudful ac Ysbyty Brenhinol Morgannwg yn Llantrisant.

Fe gewch chi groeso mawr os byddwch chi’n dod i weithio i ni yng Nghwm Taf Morgannwg, ynghyd â chyfleoedd am ddatblygiad proffesiynol a gweithle clinigol sy’n arloesol ac sydd am wella canlyniadau clinigol.

Rhestr swyddi gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg yn Nyrsio a bydwreigiaeth