Neidio i'r prif gynnwys
Arhoswch, yn llwytho

Crynodeb o'r swydd

Prif leoliad
Surgery
Gradd
Band 5
Contract
Parhaol
Oriau
 • Llawn-amser
 • Rhan-amser
37.5 awr yr wythnos (Day shifts and night shifts weekdays and Saturday morning until 13:00 Hrs)
Cyfeirnod y swydd
001-NMR362-0622
Cyflogwr
Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro
Math o gyflogwr
NHS
Gwefan
University Hospital of Wales
Tref
Cardiff
Cyflog
£25,655 - £31,534 per annum/pro rata
Cyfnod cyflog
Yn flynyddol
Yn cau
07/07/2022 23:59

Teitl cyflogwr

Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro logo

Staff Nurse

Band 5

PWY YDYM NI:

Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro yw un o’r Byrddau Iechyd Integredig mwyaf yn y DU, yn cyflogi dros 14,000 o staff ac yn darparu dros 100 o wasanaethau arbenigol. Mae gennym amrywiaeth o yrfaoedd i’w cynnig ar draws 6 safle ysbyty. Gan wasanaethu tua 500,000 o bobl sy’n byw yng Nghaerdydd a’r Fro, ein ffocws yw anghenion iechyd a gofal ein poblogaeth leol a gwaith partneriaeth i ddatblygu gwasanaethau rhanbarthol. Ar y cyd, rydym yn ymrwymedig i wella canlyniadau iechyd i bawb a darparu gofal a chefnogaeth ragorol.

Ein cenhadaeth yw “Gofalu am Bobl, Cadw Pobl yn Iach”, a’n gweledigaeth yw y dylai siawns pob unigolyn o fyw bywyd iach fod yn gyfartal. Ein strategaeth trawsnewid a gwella 10 mlynedd, Llunio ein Llesiant i’r Dyfodol, yw ein cyfle i gydweithio â’r cyhoedd a’n gweithlu i sicrhau bod ein bwrdd iechyd yn fwy cynaliadwy ar gyfer y dyfodol.

Rydym yn Fwrdd Iechyd addysgu, â chysylltiadau agos â’r brifysgol. Gyda’n gilydd rydym yn hyfforddi’r genhedlaeth nesaf o weithwyr gofal iechyd proffesiynol, gan weithio ar ymchwil a fydd yn arwain at wella afiechydon heddiw.

 

EIN RHANBARTH:

 

Mae gan Gaerdydd, prifddinas ffyniannus Cymru, rywbeth at ddant pawb. Mae Castell Caerdydd yn ganolbwynt i’r ddinas, gyda 2000 o flynyddoedd o hanes. Gerllaw saif Stadiwm Principality, cartref Undeb Rygbi Cymru, lle cynhelir digwyddiadau chwaraeon rhyngwladol. Mae digonedd o theatrau a lleoliadau cerddoriaeth byw yng Nghaerdydd hefyd, ac amrywiaeth o fflatiau, bariau a thai bwyta newydd ym Mae Caerdydd.

Ceir cyfuniad o gefn gwlad hardd Cymru ac arfordir naturiol dramatig ym Mro Morgannwg, gan gynnwys yr enwog Arfordir Treftadaeth Morgannwg. Y Bont-faen, Penarth a Llanilltud Fawr yw rhai o’r trefi hudolus cyfagos.

Mae’n bosibl y bydd y rhai hynny sy’n chwilio am fwy o ddiwylliant yn cael eu denu at yr Amgueddfa Genedlaethol, Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru neu Ganolfan y Mileniwm, cartref Opera Cenedlaethol Cymru.

P’un ai’n fywyd dinesig neu’n fywyd gwledig, mae Caerdydd a’r Fro yn cynnig y gorau o’r ddau fyd.


 

Trosolwg o'r swydd

Cardiff and Vale University Health Board has an important job to do. What we do matters because it’s our job to care for people and keep them well. We all want to do this to the best of our abilities – but we know that good intentions are not always enough. 

Our values guide the way we work and the way we behave with others.  Post holders will be expected at all times to behave in accordance with our values demonstrating commitment to the delivery of high quality services to patients.

Prif ddyletswyddau'r swydd

 An exciting opportunity has arisen for  highly motivated and enthusiastic Registered Nurses to join our team .

Short Stay Surgical Unit is part of the Protected Elective Surgical Unit and provides facilities for day , overnight and longer stay patients. We have our own dedicated Theatre Suite which houses a Da Vinci Robot . This innovative Robotic approach to Surgery is currently used for Urological and ENT procedures. We are also responsible for the  Out-Patient Ophthalmology Theatre providing Pre and Post operative care for patients' undergoing  elective  or emergency eye surgery.

The successful individuals will work in friendly and supportive team  delivering the highest standard of pre and post operative care to patients across a broad spectrum of surgical specialities.

This is a very busy dynamic unit and you will need to be dedicated, hard working and flexible across all shift patterns.

An interest in or experience of nurse led discharge is essential .

This is a great opportunity to develop your surgical nursing career and build on existing knowledge, as we also have a practice education team who can help with your continual professional development.

We are committed to providing you with the skills you require to work in this exciting area.

The ability to speak Welsh is desirable for this post; Welsh and/or English speakers are equally welcome to apply.

Gweithio i'n sefydliad

Cardiff and Vale University Health Board is one of the largest Integrated Health Boards in the UK, employing over 15,000 staff, providing over 100 specialist services.   Working across 6 hospital sites, we have a diverse range of career opportunities to offer. Serving around 500,000 people living in Cardiff and the Vale of Glamorgan, we are focussed on the health and care needs of our local population whilst working with our partners to develop regional services.

Our mission is  “Caring for People, Keeping People Well”, and our  vision is that every person’s chance of leading a healthy life should be equal.   As an organisation we are unashamedly ambitious for our population’s health, rising to the challenges of today and tomorrow through our 10-year strategy, Shaping our Future Wellbeing.    We are contributing to a healthier Wales with great emphasis placed on innovation and improvement, learning from around the world and leading the way in clinical research.   Partnership working is strong at Cardiff and Vale, and we work closely with our staff and our community.    

Cardiff, the thriving Welsh capital, is a fantastic city to live and work in with an abundance of sports, arts and cultural attractions.    Situated to the west of Cardiff, the Vale of Glamorgan offers a combination of beautiful Welsh countryside and a dramatic natural coastline.  Whether city life or rural living, Cardiff  and the Vale offers the best of both worlds.

Swydd ddisgrifiad a phrif gyfrifoldebau manwl

You will be able to find a full Job description and Person Specification attached within the supporting documents or please click “Apply now” to view in Trac

Manyleb y person

role requirement

Meini prawf hanfodol
 • Current NMC registration
 • Evidence on Continuous professional developement
 • Ability to practice within NMC code of Conduct
 • Previous experience of Surgical Nursing
 • Able to demonstrate IT skills
 • Understanding of English Language evidenced by verbal and written communication
 • Able to demonstrate working as a team
 • Enthusiastic and flexible with work pattterns
 • Positive change agent
Meini prawf dymunol
 • Venapuncture and cannulation
 • Experience of supervising junior staff

essential and desirable criteria

Meini prawf hanfodol
 • Ability to work within a team and independently

Bathodynnau ardystio / achredu cyflogwyr

Armed Forces CovenantStonewall Top 100 EmployerPurple SpaceVeteran AwareApprenticeships logoMindful employer. Being positive about mental health.Age positiveDisability confident employerCore principlesDefence Employer Recognition Scheme (ERS) - GoldStonewall Hyrwyddwr Amrywiaeth Diversity ChampionStonewall Gold 2022Accredited Living Wage Employer

Gofynion ymgeisio

Rhaid i chi gael cofrestriad proffesiynol priodol yn y DU.

Mae'r swydd hon yn ddarostyngedig i Orchymyn Deddf Adsefydlu Troseddwyr 1974 (Eithriadau) 1975 (Diwygio) (Cymru a Lloegr) 2020 a bydd angen cyflwyno Datgeliad i'r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd.

Mae sgiliau iaith Gymraeg yn ddymunol

Dogfennau i'w lawrlwytho

Gwneud cais ar-lein nawr

Rhagor o fanylion / cyswllt ar gyfer ymweliadau anffurfiol

Enw
Deborah Barry
Teitl y swydd
Ward Manager
Cyfeiriad ebost
Deborah.barry@wales.nhs.uk
Rhif ffôn
02920 743592