Neidio i'r prif gynnwys
Arhoswch, yn llwytho

Crynodeb o'r swydd

Prif faes
Administrative Health Visiting
Gradd
Band 2
Contract
Fixed term for 12 months
Oriau
Part time 33 hours per week
Cyfeirnod y swydd
100-AC009-0120
Cyflogwr
Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda
Math o gyflogwr
NHS
Gwefan
Cardigan Integrated Care Centre
Tref
Cardigan
Cyflog
£17,652 to £19,020 per annum pro rata
Yn cau
04/02/2020 23:59
Dyddiad y cyfweliad
14/02/2020

Teitl cyflogwr

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda logo

Admin Assistant - Community Nursing

Band 2

Mae gwerthoedd Hywel Dda yn adlewyrchu pwy ydym ni a sut yr ydym yn ymddwyn. Rydym yn cyd-weithio’n barhaus i fod y gorau allwn fod wrth i ni ymdrechu i ddatblygu a darparu gwasanaethau rhagorol, gan roi pobl wrth galon popeth a wnawn. Trwy gydol ein proses recriwtio bydd gofyn i chi feddwl am sut y byddech chi’n byw y gwerthoedd hyn tra’n gweithio gyda ni.

Os ydych chi’n Weithiwr Proffesiynol Gofal Iechyd Cymwysedig sy’n ystyried adleoli neu’n meddwl am symud i Fwrdd Iechyd prifysgol Hywel Dda fel y cam nesaf yn eich gyrfa, cysylltwch â Tina Coleman – Arbenigwr yr Ymgyrch Recriwtio yn tina.coleman@wales.nhs.uk

I gael gwybod am ein gweithgarwch recriwtio diweddaraf, dilynwch ni ar Facebook (Swyddi Hywel Dda Jobs), LinkedIn neu ar Twitter @SwyddiHDdaJobs


 

An exciting opportunity has arisen within  Ceredigion Community Nursing Service  for an Admin Clerk.  We are looking for an enthusiastic and motivated individual to provide general administrative support to the Community Nursing Team which will be based at the new  Integrated Care Centre  at Cardigan.

The post holder will possess excellent communication skills so as to sensitively handle telephone dialogue with patients and professionals. 

The role will involve undertaking all administrative processes associated with patient activity such as telephone referrals and enquiries, managing spreadsheet data, archiving documents, ordering stock, inputting data on to Health Board IT systems etc.  The post holder must also be aware of the highly confidential nature of this role.

The ability to speak Welsh is desirable for this post; English and/or Welsh speakers are equally welcome to apply.

Interviews will be held on 14.02.2020.

 

 

No smoking policyMindful employer.  Being positive about mental health.CymraegAge positiveDisability confident employerCore principles

Gofynion ymgeisio

Bydd deiliad y swydd yn ymwneud â phobl sy'n agored i niwed wrth ymgymryd â'i ddyletswyddau arferol ac, o ganlyniad, mae'r swydd hon yn ddarostyngedig i Orchymyn Deddf Adsefydlu Troseddwyr (Eithriadau) 1975 a bydd angen gwneud cais am Ddatgeliad â'r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd er mwyn gwirio a oes unrhyw euogfarnau troseddol blaenorol.

Mae sgiliau iaith Gymraeg yn ddymunol

Dogfennau i'w lawrlwytho

I argraffu dogfen neu ei chadw ar eich cyfrifiadur, gyda botwm ochr dde eich llygoden cliciwch ar deitl y ddogfen a dewiswch "Save Target As ...". Yna, gallwch gadw'r ddogfen mewn lle addas ar eich cyfrifiadur yn barod i'w hargraffu. Bydd clicio gyda botwm chwith y llygoden yn agor y ddogfen mewn ffenestr newydd (os gall eich porwr gwe wneud hynny).

Gwneud cais ar-lein nawr

Rhagor o fanylion / cyswllt ar gyfer ymweliadau anffurfiol

 Helen James, Team Lead

Tel:- 07817 902517

helen.a.james@wales.nhs.uk