Neidio i'r prif gynnwys
Arhoswch, yn llwytho

Crynodeb o'r swydd

Prif faes
Accident and Emergency
Gradd
Band 5
Contract
Parhaol: Permanent
Oriau
Amser llawn: Full time and Part time hours available
Cyfeirnod y swydd
110-NMR159-0320
Cyflogwr
Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg
Math o gyflogwr
NHS
Gwefan
Prince Charles Hospital
Tref
Merthyr Tydfil
Cyflog
£24,214 to £30,112 per annum
Yn cau
08/04/2020 23:59

Teitl cyflogwr

Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg logo

Staff Nurse/Charge Nurse

Band 5

 

Rydyn ni’n darparu gwasanaethau gofal iechyd i bobl sy’n byw ym Mhen-y-bont ar Ogwr, Merthyr Tudful a Rhondda Cynon Taf, ac yn gwasanaethu poblogaeth o 450,000. Mae ein lleoliad yn ddelfrydol; rydyn ni’n agos i brifddinas Cymru, mae Porthcawl i’r gorllewin ac mae golygfeydd godidog Bannau Brycheiniog i’r gogledd.

Ein gweledigaeth yw gofalu am ein cymunedau a’n cleifion trwy atal salwch, hyrwyddo iechyd gwell, darparu gwasanaethau gwych a lleihau’r angen am ofal cleifion mewnol lle bynnag y bo’n bosibl, trwy ddarparu gwell gofal yn y cartref, gwell gofal sylfaenol a gwell gofal yn y gymuned.

Rydyn ni’n gwerthfawrogi amrywiaeth ein staff, ac rydyn ni’n croesawu ceisiadau gan bobl o grwpiau sy’n cael eu gwarchod gan Ddeddf Cydraddoldeb 2010; mae hyn yn cynnwys oedran, rhyw, cyfeiriadedd rhywiol, hunaniaeth rhyw/ailbennu rhyw, hil, crefydd, anabledd, beichiogrwydd a mamolaeth, priodas a phartneriaeth sifil.

Gwiriwch eich cyfrif e-bost yn rheolaidd. Bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn derbyn eu holl ohebiaeth am y broses recriwtio trwy’r cyfrif e-bost gafodd ei nodi ar y ffurflen gais.

Mae croeso i bob ymgeisydd ymgeisio yn y Gymraeg neu yn y Saesneg, ac ni fydd ceisiadau yn y naill iaith na’r llall yn cael eu trin yn fwy neu’n llai ffafriol.

The Accident & Emergency Department is based within the Emergency Care Centre at Prince Charles Hospital. 

An exciting opportunity has arisen for an enthusiastic and energetic professional to join the team in the Emergency Department at Prince Charles Hospital. We are a friendly, enthusiastic and dedicated team of highly motivated skilled professionals. 

We are looking for Staff Nurses to join our team.

You will ideally have experience in emergency care and be experienced in Manchester Triage. You must possess good interpersonal communication skills, and have the ability to function as part of the multidisciplinary team. Organisation, time management and delegation skills are integral to the role. 

 

The ability to speak Welsh is desirable for this post; Welsh and/or English speakers are equally welcome to apply.

 

Closing Date: 8th April 2020

Corporate Health Standard - PlatinumApprenticeships logoMindful employer.  Being positive about mental health.Stop Smoking Wales is the NHS Smoking Cessation Service in WalesImproving working livesAge positiveDisability confident employerCore principlesDefence Employer Recognition Scheme (ERS) - SilverStonewall equality policy. Equality and justice for lesbians, gay men, bisexual and trans people.

Gofynion ymgeisio

Rhaid i chi gael cofrestriad proffesiynol priodol yn y DU.

Mae'r swydd hon yn ddarostyngedig i Orchymyn Deddf Adsefydlu Troseddwyr (Eithriadau) 1975 a bydd angen gwneud cais am Ddatgeliad gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd

Mae sgiliau iaith Gymraeg yn ddymunol

Dogfennau i'w lawrlwytho

I argraffu dogfen neu ei chadw ar eich cyfrifiadur, gyda botwm ochr dde eich llygoden cliciwch ar deitl y ddogfen a dewiswch "Save Target As ...". Yna, gallwch gadw'r ddogfen mewn lle addas ar eich cyfrifiadur yn barod i'w hargraffu. Bydd clicio gyda botwm chwith y llygoden yn agor y ddogfen mewn ffenestr newydd (os gall eich porwr gwe wneud hynny).

Gwneud cais ar-lein nawr

Rhagor o fanylion / cyswllt ar gyfer ymweliadau anffurfiol

Natalie Hussey

Accident and Emergency Department 

Prince Charles Hospital

01685 728214