Neidio i'r prif gynnwys
Arhoswch, yn llwytho

Crynodeb o'r swydd

Prif leoliad
Community Nursing
Gradd
Band 5
Contract
Parhaol
Oriau
 • Llawn-amser
 • Rhan-amser
37.5 awr yr wythnos (Various hours between 8am - 8pm)
Cyfeirnod y swydd
001-NMR096-0223-A
Cyflogwr
Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro
Math o gyflogwr
NHS
Gwefan
North & West Cardiff Locality Offices
Tref
Cardiff
Cyflog
£27,055 - £32,934 per annum pro rata
Cyfnod cyflog
Yn flynyddol
Yn cau
02/04/2023 23:59

Teitl cyflogwr

Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro logo

Community Nurse

Band 5

PWY YDYM NI:

Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro yw un o’r Byrddau Iechyd Integredig mwyaf yn y DU, yn cyflogi dros 14,000 o staff ac yn darparu dros 100 o wasanaethau arbenigol. Mae gennym amrywiaeth o yrfaoedd i’w cynnig ar draws 6 safle ysbyty. Gan wasanaethu tua 500,000 o bobl sy’n byw yng Nghaerdydd a’r Fro, ein ffocws yw anghenion iechyd a gofal ein poblogaeth leol a gwaith partneriaeth i ddatblygu gwasanaethau rhanbarthol. Ar y cyd, rydym yn ymrwymedig i wella canlyniadau iechyd i bawb a darparu gofal a chefnogaeth ragorol.

Ein cenhadaeth yw “Gofalu am Bobl, Cadw Pobl yn Iach”, a’n gweledigaeth yw y dylai siawns pob unigolyn o fyw bywyd iach fod yn gyfartal. Ein strategaeth trawsnewid a gwella 10 mlynedd, Llunio ein Llesiant i’r Dyfodol, yw ein cyfle i gydweithio â’r cyhoedd a’n gweithlu i sicrhau bod ein bwrdd iechyd yn fwy cynaliadwy ar gyfer y dyfodol.

Rydym yn Fwrdd Iechyd addysgu, â chysylltiadau agos â’r brifysgol. Gyda’n gilydd rydym yn hyfforddi’r genhedlaeth nesaf o weithwyr gofal iechyd proffesiynol, gan weithio ar ymchwil a fydd yn arwain at wella afiechydon heddiw.

 

EIN RHANBARTH:

 

Mae gan Gaerdydd, prifddinas ffyniannus Cymru, rywbeth at ddant pawb. Mae Castell Caerdydd yn ganolbwynt i’r ddinas, gyda 2000 o flynyddoedd o hanes. Gerllaw saif Stadiwm Principality, cartref Undeb Rygbi Cymru, lle cynhelir digwyddiadau chwaraeon rhyngwladol. Mae digonedd o theatrau a lleoliadau cerddoriaeth byw yng Nghaerdydd hefyd, ac amrywiaeth o fflatiau, bariau a thai bwyta newydd ym Mae Caerdydd.

Ceir cyfuniad o gefn gwlad hardd Cymru ac arfordir naturiol dramatig ym Mro Morgannwg, gan gynnwys yr enwog Arfordir Treftadaeth Morgannwg. Y Bont-faen, Penarth a Llanilltud Fawr yw rhai o’r trefi hudolus cyfagos.

Mae’n bosibl y bydd y rhai hynny sy’n chwilio am fwy o ddiwylliant yn cael eu denu at yr Amgueddfa Genedlaethol, Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru neu Ganolfan y Mileniwm, cartref Opera Cenedlaethol Cymru.

P’un ai’n fywyd dinesig neu’n fywyd gwledig, mae Caerdydd a’r Fro yn cynnig y gorau o’r ddau fyd.


 

Trosolwg o'r swydd

Do you aspire to make a real positive contribution to nursing in the community?

Are you a Registered Nurse?

Do you want an exciting and interesting job with great career potential?

Prif ddyletswyddau'r swydd

The Community Nursing Service in North West  Cardiff Locality is currently offering a career opportunity for a qualified nurse within Primary Community Intermediate Care (PCIC) Clinical Board. We are looking to recruit to the Whitchurch District Nurse Team.

If you are keen to enhance your personal and professional development whilst making a real difference to patients, we would love to hear from you.

There are extensive learning and development opportunities for all nurses within the service, including specialist community nursing qualifications, advanced practitioner, wound and palliative care qualifications, with training up to and including Masters Level.

As a service we work closely with other community services and our colleagues in University Hospital of Wales, University Hospital Llandough and Locality based community hospitals, the local authority and voluntary sector, to ensure that our patients receive the best possible care including the development of new and integrated working models which offers opportunities for diverse and innovative new roles.

We are looking forward to welcoming, supporting and helping you with your future career development.

We encourage interested candidates to contact us to discuss the current options available and to arrange an informal visit.

The ability to speak Welsh is desirable for this post; Welsh and/or English speakers are equally welcome to apply.

Gweithio i'n sefydliad

Cardiff and Vale University Health Board is one of the largest Integrated Health Boards in the UK, employing over 15,000 staff, providing over 100 specialist services.   Working across 6 hospital sites, we have a diverse range of career opportunities to offer. Serving around 500,000 people living in Cardiff and the Vale of Glamorgan, we are focussed on the health and care needs of our local population whilst working with our partners to develop regional services.

Our mission is  “Caring for People, Keeping People Well”, and our  vision is that every person’s chance of leading a healthy life should be equal.   As an organisation we are unashamedly ambitious for our population’s health, rising to the challenges of today and tomorrow through our 10-year strategy, Shaping our Future Wellbeing.    We are contributing to a healthier Wales with great emphasis placed on innovation and improvement, learning from around the world and leading the way in clinical research.   Partnership working is strong at Cardiff and Vale, and we work closely with our staff and our community.    

Cardiff, the thriving Welsh capital, is a fantastic city to live and work in with an abundance of sports, arts and cultural attractions.    Situated to the west of Cardiff, the Vale of Glamorgan offers a combination of beautiful Welsh countryside and a dramatic natural coastline.  Whether city life or rural living, Cardiff  and the Vale offers the best of both worlds.

Swydd ddisgrifiad a phrif gyfrifoldebau manwl

You will be able to find a full Job description and Person Specification attached within the supporting documents or please click “Apply now” to view in Trac.

Manyleb y person

Qualifications

Meini prawf hanfodol
 • Current registration with the NMC
 • Good basic level of English language demonstrated through effective written and verbal communication skills
Meini prawf dymunol
 • Previous community experience

Experience

Meini prawf hanfodol
 • Ability to practice within the scope of the NMC Code of Professional Conduct
 • Understanding of professional nursing issues
Meini prawf dymunol
 • Depending on previous experience the candidate may be expected to supervise junior staff
 • Awareness of the structure and organisation of the wider NHS

Skills

Meini prawf hanfodol
 • Good interpersonal skills
 • Teaching skills
 • A willingness to participate in continuing professional development
 • IT skills
 • Awareness of audit & research
 • Analytical skills
Meini prawf dymunol
 • Welsh speaker

Bathodynnau ardystio / achredu cyflogwyr

Apprenticeships logoMindful employer. Being positive about mental health.Age positiveDisability confident leaderCore principlesDefence Employer Recognition Scheme (ERS) - GoldArmed Forces CovenantStonewall Top 100 EmployerPurple SpaceVeteran Awarehyderus o ran anableddStonewall Hyrwyddwr Amrywiaeth Diversity ChampionStonewall Gold 2022Accredited Living Wage Employer

Gofynion ymgeisio

Rhaid i chi gael cofrestriad proffesiynol priodol yn y DU.

Mae'r swydd hon yn ddarostyngedig i Orchymyn Deddf Adsefydlu Troseddwyr 1974 (Eithriadau) 1975 (Diwygio) (Cymru a Lloegr) 2020 a bydd angen cyflwyno Datgeliad i'r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd.

Mae sgiliau iaith Gymraeg yn ddymunol

Dogfennau i'w lawrlwytho

Gwneud cais ar-lein nawr

Rhagor o fanylion / cyswllt ar gyfer ymweliadau anffurfiol

Enw
Juliet Sharpless
Teitl y swydd
Team Leader Whitchurch
Cyfeiriad ebost
juliet.sharpless@wales.nhs.uk
Rhif ffôn
07912 471579
Gwybodaeth i gefnogi eich cais