Neidio i'r prif gynnwys
Arhoswch, yn llwytho

Crynodeb o'r swydd

Prif leoliad
Trauma and Orthopaedics
Gradd
Band 5
Contract
Parhaol
Oriau
  • Llawn-amser
  • Rhan-amser
37.5 awr yr wythnos (Various hours available)
Cyfeirnod y swydd
001-NMR151-0323
Cyflogwr
Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro
Math o gyflogwr
NHS
Gwefan
University Hospital of Llandough
Tref
Penarth
Cyflog
£27,055 - £32,934 per annum pro rata
Cyfnod cyflog
Yn flynyddol
Yn cau
02/04/2023 23:59

Teitl cyflogwr

Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro logo

Registered Nurse - Outpatient Clinic

Band 5

Trosolwg o'r swydd

Orthopaedic Outpatient Department encompasses a wide variety of adult elective orthopaedic care, in an outpatient setting.  It looks after patients pre and post-operatively in a clinic environment. The clinic runs Monday-Friday day time. 

There is great support for a Registered Nurse, with a designated preceptor and a supernumerary period. You will have a specific pathway to achieve competencies specific to the areas within Clinic. We are looking for a nurse who is enthusiastic, motivated and flexible in their approach.

Prif ddyletswyddau'r swydd

There is great support for a Registered Nurse, with a designated preceptor and a supernumerary period. You will have a specific pathway to achieve competencies specific to the areas within Clinic. We are looking for a nurse who is enthusiastic, motivated and flexible in their approach.

Gweithio i'n sefydliad

Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro yw un o’r Byrddau Iechyd Integredig mwyaf yn y DU, yn cyflogi dros 15,000 o staff ac yn darparu dros 100 o wasanaethau arbenigol. Mae gennym amrywiaeth o yrfaoedd i’w cynnig ar draws 6 safle ysbyty. Gan wasanaethu tua 500,000 o bobl sy’n byw yng Nghaerdydd a’r Fro, ein ffocws yw anghenion iechyd a gofal ein poblogaeth leol a gwaith partneriaeth i ddatblygu gwasanaethau rhanbarthol.

Ein cenhadaeth yw “Gofalu am Bobl, Cadw Pobl yn Iach”, a’n gweledigaeth yw y dylai siawns pob unigolyn o fyw bywyd iach fod yn gyfartal. Fel sefydliad rydym yn ddiedifar uchelgeisiol dros iechyd ein poblogaeth, gan ymateb i heriau heddiw ac yfory drwy ein strategaeth 10 mlynedd, Llunio ein Llesiant i’r Dyfodol. Rydym yn cyfrannu at Gymru iachach, gyda phwyslais mawr ar arloesi a gwella, gan ddysgu oddi wrth eraill ledled y byd ac arwain y ffordd mewn ymchwil glinigol. Mae gwaith partneriaeth yn gadarn yng Nghaerdydd a’r Fro, ac rydym yn gweithio’n agos gyda’n staff a’n cymuned.

Mae Caerdydd, prifddinas ffyniannus Cymru, yn ddinas wych i fyw a gweithio ynddi sy’n cynnig llwyth o atyniadau chwaraeon, celfyddydau a diwylliannol. Wedi’i leoli i’r gorllewin o Gaerdydd, mae Bro Morgannwg yn cynnig cyfuniad o gefn gwlad hardd Cymru ac arfordir naturiol dramatig. P’un ai’n fywyd dinesig neu’n fywyd gwledig, mae Caerdydd a’r Fro yn cynnig y gorau o’r ddau fyd.

Swydd ddisgrifiad a phrif gyfrifoldebau manwl

Byddwch yn gallu dod o hyd i Swydd ddisgrifiad a Manyleb y Person llawn ynghlwm yn y dogfennau ategol 

Manyleb y person

Qualifications

Meini prawf hanfodol
  • Has current NMC registration

Experience

Meini prawf hanfodol
  • Student streamlining scheme

Welsh language

Meini prawf dymunol
  • Welsh language

Bathodynnau ardystio / achredu cyflogwyr

Apprenticeships logoMindful employer.  Being positive about mental health.Age positiveDisability confident leaderCore principlesDefence Employer Recognition Scheme (ERS) - GoldArmed Forces CovenantStonewall Top 100 EmployerPurple SpaceVeteran Awarehyderus o ran anableddStonewall Hyrwyddwr Amrywiaeth Diversity ChampionStonewall Gold 2022Accredited Living Wage Employer

Gofynion ymgeisio

Rhaid i chi gael cofrestriad proffesiynol priodol yn y DU.

Mae'r swydd hon yn ddarostyngedig i Orchymyn Deddf Adsefydlu Troseddwyr 1974 (Eithriadau) 1975 (Diwygio) (Cymru a Lloegr) 2020 a bydd angen cyflwyno Datgeliad i'r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd.

Mae sgiliau iaith Gymraeg yn ddymunol

Dogfennau i'w lawrlwytho

Gwneud cais ar-lein nawr

Rhagor o fanylion / cyswllt ar gyfer ymweliadau anffurfiol

Enw
Rhian Grapes
Teitl y swydd
Senior Nurse
Cyfeiriad ebost
rhian.grapes@wales.nhs.uk
Gwybodaeth i gefnogi eich cais