Neidio i'r prif gynnwys
Arhoswch, yn llwytho

Nyrsio a bydwreigiaeth

 1. Gweithiwr Cymorth Gofal Iechyd – Y Gwasanaeth Galw Heibio
  Band 3
  Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda
  ,
  Dinbych-Y-Pysgod
  Arbenigedd:
  Cymuned
  Cyflog:
  £20,330 - £21,777 pro rata
 2. Prif Nyrs
  Band 6
  Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda
  ,
  Caerfyrddin
  Arbenigedd:
  Adran Cleifion Allanol
  Cyflog:
  £32,306 - £39,027 pro rata
 3. Gweithiwr Cymorth Gofal Iechyd Uwch
  GIG AfC: Band 3
  Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda
  ,
  Caerfyrddin
  Arbenigedd:
  Yr Uned Mân Anafiadau Brys
  Cyflog:
  £20,330 - £21,777 y flwyddyn pro rata
 4. Uwch-ymarferydd - Eiddilwch/ Gofal yr Henoed
  Band 8a
  Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda
  ,
  Caerfyrddin
  Arbenigedd:
  Meddygaeth Acíwt
  Cyflog:
  £47,126 - £53,219 y flwyddyn pro rata
 5. Nyrs Staff
  Band 5
  Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda
  ,
  Caerfyrddin
  Arbenigedd:
  Cardioleg
  Cyflog:
  £25,655 - £31,534 y flwyddyn, pro rata
 6. Nyrs Iechyd Meddwl Gymunedol
  Band 6
  Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda
  ,
  Rhydaman
  Arbenigedd:
  Iechyd Meddwl Cymunedol
  Cyflog:
  £32,306 - £39,027 y flwyddyn
 7. Nyrs Staff
  Band 5
  Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda
  ,
  Llanelli
  Arbenigedd:
  Gofal Meddwl i Oedolion
  Cyflog:
  £25,655 - £31,534 y flwyddyn pro rata
 8. Nyrs Staff Iechyd Meddwl Gwasanaethau Gofal Acíwt
  Band 5
  Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda
  ,
  Hwlffordd
  Arbenigedd:
  Iechyd Meddwl Oedolion Hŷn
  Cyflog:
  £25,655 - £31,534 y flwyddyn pro rata
 9. Gweithiwr Cymorth Gofal Iechyd
  Band 3
  Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda
  ,
  Dinbych-y-pysgod
  Arbenigedd:
  Gofal Sylfaenol
  Cyflog:
  £20,330 - £21,777 y flwyddyn pro rata
 10. Nyrs Gyffredinol Gofrestredig ar gyfer Gynaecoleg
  Band 5
  Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda
  ,
  Hwlffordd
  Arbenigedd:
  Gynaecoleg
  Cyflog:
  £25,655 - £31,534 y flwyddyn pro rata
 11. Nyrs Iechyd Meddwl Gymunedol
  Band 6
  Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda
  ,
  Castell Newydd Emlyn
  Arbenigedd:
  Iechyd Meddwl
  Cyflog:
  £32,306 - £39,027 y flwyddyn pro rata
 12. Nyrs Iechyd Meddwl Cymunedol
  Band 6
  Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda
  ,
  Doc Penfro
  Arbenigedd:
  Iechyd Meddwl
  Cyflog:
  £32,306 - £39,027 y flywyddyn pro rata
 13. Uwch-ymarferydd mewn Gofal Brys ar yr Un Diwrnod/Meddygaeth Aciwt
  Band 8a
  Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda
  ,
  Caerfyrddin
  Arbenigedd:
  Meddygaeth Acíwt
  Cyflog:
  £47,126 - £53,219 y flwyddyn pro rata
 14. Ymarferydd Iechyd Meddwl Cymunedol (Oedolion Hyn)
  Band 6
  Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda
  ,
  Hwlffordd
  Arbenigedd:
  Iechyd Meddwl Cymunedol Oedolion Hyn
  Cyflog:
  £32,306 - £39,027 y flwyddyn (pro rata os yn rhan amser)
 15. Nyrs Iechyd Meddwl Gymunedol
  Band 6
  Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda
  ,
  Llanelli
  Arbenigedd:
  Iechyd Meddwl
  Cyflog:
  £32,306 - £39,027 y flwyddyn pro rata
 16. Nyrs Staff Newydd-enedigol
  GIG AfC: Band 5
  Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda
  ,
  Caerfyrddin
  Arbenigedd:
  Newydd-enedigol
  Cyflog:
  £25,655 - £31,534 y flwyddyn, pro rata
 17. Nyrs Glinigol Arbenigol - Oncoleg Acíwt
  Band 6
  Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda
  ,
  Ar draws y Bwrdd Iechyd
  Arbenigedd:
  Oncoleg
  Cyflog:
  £32,306 - £39,027 y flwyddyn pro rata
 18. Ymarferydd Llesiant, Un Pwynt Cyswllt Iechyd Meddwl
  Band 5
  Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda
  ,
  Hwlffordd neu Llanelli
  Arbenigedd:
  Iechyd Meddwl
  Cyflog:
  £25,655 - £31,534 y flwyddyn
 19. Uwch-nyrs - Canolfan Iechyd Meddwl Gymunedol
  Band 8a
  Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda
  ,
  Aberystwyth
  Arbenigedd:
  Gwasaneth Iechyd Meddwl Oedolion
  Cyflog:
  £47,126 - £53,219 y flwyddyn
 20. Arweinydd Clinigol, Llif y Cleifion, Sir Benfro
  Band 8a
  Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda
  ,
  Hwlffordd
  Arbenigedd:
  Llif y Cleifion
  Cyflog:
  £47,126 - £53,219 y flwyddyn, pro rata
 21. Ymarferydd Iechyd Meddwl Cymunedol
  Band 6
  Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda
  ,
  Hwlffordd
  Arbenigedd:
  Iechyd Meddwl
  Cyflog:
  £32,306 - £39,027 y flwyddyn (pro rata os yn rhan amser)
 22. Ymwelydd Iechyd
  Band 6
  Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda
  ,
  Llanbedr Pont Steffan
  Arbenigedd:
  Ymwelwyr Iechyd
  Cyflog:
  £32,306 - £39,027 y flwyddyn pro rata
 23. Uwch-ymarferydd Clinigol Nyrsio - Anadlol
  Band 8a
  Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda
  ,
  Hwlffordd
  Arbenigedd:
  Anadol
  Cyflog:
  £47,126 - £53,219 y flwyddyn
 24. Ymwelydd Iechyd
  Band 6
  Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda
  ,
  Aberystwyth
  Arbenigedd:
  Ymwelwyr Iechyd
  Cyflog:
  £32,306 - £39,027 y flwyddyn
 25. Rheolwr Tîm - Tîm Iechyd Meddwl Cymunedol Oedolion Hŷn
  Band 7
  Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda
  ,
  Aberystwyth
  Arbenigedd:
  Iechyd Meddwl Oedolion Hŷn
  Cyflog:
  £40,057 - £45,839 y flwyddyn (pro rata os yw'n rhan amser)
 26. Nyrs Gofrestredig
  Band 5
  Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda
  ,
  Hwlffordd
  Arbenigedd:
  Llawdriniaeth Cyffredinol
  Cyflog:
  £25,655 - £31,534 y flwyddyn pro rata
 27. Nyrs Gymunedol
  Band 5
  Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda
  ,
  Tregaron
  Arbenigedd:
  Cymuned
  Cyflog:
  £25,655 - £31,534 y flwyddyn (pro rata os yn rhan amser)
 28. Swyddog Cymorth Trin Galwadau y Rhestr Aros
  Band 3
  Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda
  ,
  Caerfyrddin
  Arbenigedd:
  Gweinyddiaeth
  Cyflog:
  £20,330 - £21,777 y flwyddyn pro rata
 29. Nyrs Admiral
  Band 6
  Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda
  ,
  Doc Penfro / Aberteifi
  Arbenigedd:
  Llesiant Dementia
  Cyflog:
  £32,306 - £39,027 y flwyddyn, pro rata
 30. Ymarferydd Cynorthwyol
  Band 4
  Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda
  ,
  Doc Penfro
  Arbenigedd:
  Cymuned
  Cyflog:
  £22,549 - £24,882 y flwyddyn pro rata
 31. Nyrs Cymunedol
  Band 5
  Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda
  ,
  Llanelli
  Arbenigedd:
  Nyrsio Cymunedol
  Cyflog:
  £25,655 - £31,534 y flwyddyn pro rata
 32. Uwch Ymarferydd
  GIG AfC: Band 8a
  Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda
  ,
  Dinbych y Pysgod
  Arbenigedd:
  Ymarfer Cyffredinol, Gofal Cymunedol, Damweiniau ac Achosion Brys, y Tu Allan i Oriau/111
  Cyflog:
  £47,126 - £53,219 y flwyddyn pro rata
 33. Gweithiwr Cymorth Canser y Pen a'r Gwddf Macmillan
  Band 4
  Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda
  ,
  Caerfyrddin
  Arbenigedd:
  Administrative
  Cyflog:
  £22,549 - £24,882 y flwyddyn pro rata
 34. Gweithiwr Cymorth Gofal Iechyd
  Band 2
  Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda
  ,
  Llanelli a Dyffryn Aman
  Arbenigedd:
  Uned Llawfeddygaeth Dydd
  Cyflog:
  £19,358 - £19,918 y flwyddyn, pro rata
 35. Nyrs Iechyd Meddwl Gymunedol
  Band 6
  Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda
  ,
  Castellnewydd Emlyn
  Arbenigedd:
  Iechyd Meddwl
  Cyflog:
  £32,306 - £39,027 y flwyddyn
 36. Nyrs Gymunedol
  Band 5
  Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda
  ,
  Aberaeron
  Arbenigedd:
  Cymuned
  Cyflog:
  £25,655 - £31,534 y flwyddyn pro rata
 37. Gweithiwr Cymorth Canolfan Iechyd Meddwl Cymunedol
  Band 3
  Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda
  ,
  Doc Penfro
  Arbenigedd:
  Gwasanaethau Iechyd Meddwl
  Cyflog:
  £20,330 - £21,777 y flwyddyn, pro rata
 38. Nyrs Arbenigol y Cof
  Band 6
  Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda
  ,
  Llanelli
  Arbenigedd:
  Iechyd Meddwl Oedolion Hyn
  Cyflog:
  £32,306 - £39,027 y flwyddyn pro rata
 39. Ymarferydd Iechyd Meddwl Cymunedol
  Band 6
  Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda
  ,
  Castell Newydd Emlyn
  Arbenigedd:
  Iechyd Meddwl
  Cyflog:
  £32,306 - £39,027 y flwyddyn pro rata
 40. Nyrs Staff
  Band 5
  Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda
  ,
  Caerfyrddin
  Arbenigedd:
  Trawma ac Orthopedig
  Cyflog:
  £25,655 - £31,534 y flwyddyn pro rata
 41. Nyrs Staff Iechyd Meddwl Gwasanaethau Gofal Acíwt
  Band 5
  Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda
  ,
  Hwlffordd
  Arbenigedd:
  Iechyd Meddwl
  Cyflog:
  £25,655 - £31,534 y flwyddyn pro rata
 42. Prif Nyrs Iau
  Band 6
  Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda
  ,
  Caerfyrddin
  Arbenigedd:
  Llawfeddygaeth Gyffredinol/y Colon a'r Rhefr
  Cyflog:
  £32,306 - £39,027 y flwyddyn
 43. Ymarferydd Cynorthwyol (OSCE) Addysg Glinigol
  Band 4
  Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda
  ,
  Caerfyrddin
  Arbenigedd:
  Nyrsio Dysgu Seiliedig ar Waith
  Cyflog:
  £22,549 - £24,882 y flwyddyn
 44. Ymarferydd Ymyrryd yn Gynnar ac Atal SCAHMS
  Band 6
  Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda
  ,
  Caerfyrddin
  Arbenigedd:
  Gwasanaeth Iechyd Meddwl Arbenigol Plant a Phobl Ifanc
  Cyflog:
  £32,306 - £39,027 y flwyddyn pro rata
 45. Nyrs Gofrestredig
  Band 5
  Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda
  ,
  Hwlffordd
  Arbenigedd:
  Gofal Heb ei Drefnu
  Cyflog:
  £25,655 - £31,534 y flwyddyn pro rata
 46. Ymarferydd Iechyd Meddwl Cymunedol S-CAMHS
  Band 6
  Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda
  ,
  Caerfyrddin
  Arbenigedd:
  Y Gwasanaeth Iechyd Meddwl Arbenigol i Blant a'r Glasoed.
  Cyflog:
  £32,306 - £39,027 y flwyddyn (pro rata os yn rhan amser)
 47. Nyrs Staff
  Band 5
  Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda
  ,
  Caerfyrddin
  Arbenigedd:
  Gofal Heb ei Drefnu
  Cyflog:
  £25,655 - £31,534 y flwyddyn (pro rata os yn rhan amser)
 48. Nyrs Admiral
  Band 6
  Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda
  ,
  Doc Penfro
  Arbenigedd:
  Ysbyty Cymuned
  Cyflog:
  £32,306 - £39,027 y flwyddyn
 49. Uwch Ymarferydd, Un Pwynt Cyswllt Iechyd Meddwl
  Band 6
  Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda
  ,
  Hwlffordd neu Llanelli
  Arbenigedd:
  Iechyd Meddwl
  Cyflog:
  £32,306 - £39,027 y flwyddyn pro rata
 50. Nyrs Staff
  Band 5
  Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda
  ,
  Caerfyrddin
  Arbenigedd:
  Nyrsio Uned Frys
  Cyflog:
  £25,655 - £31,534 y flwyddyn pro rata